Devi Sahasra Naamavali


DEVI SAHASRANAMAVALI
।। देवीसहस्त्रनामावलिः ।।

1. ऊँ महाविद्यायै नमः ।
2. ऊँ जगन्मात्रे नमः ।
3. ऊँ महालक्ष्म्यै नमः ।
4. ऊँ शिवप्रियायै नमः ।
5. ऊँ विष्णुमायायै नमः ।
6. ऊँ शुभायै नमः ।
7. ऊँ शान्तायै नमः ।
8. ऊँ सिद्धायै नमः ।
9. ऊँ सिद्धसरस्वत्यै नमः ।
10. ऊँ क्षमायै नमः ।

11. ऊँ कान्त्यै नमः ।
12. ऊँ प्रभायै नमः ।
13. ऊँ ज्योत्स्नायै नमः ।
14. ऊँ पार्वत्यै नमः ।
15. ऊँ सर्वमंगलायै नमः ।
16. ऊँ हिंगुलायै नमः ।
17. ऊँ चण्डिकायै नमः ।
18. ऊँ दान्तायै नमः ।
19. ऊँ पद्मायै नमः ।
20. ऊँ लक्ष्म्यै नमः ।

21. ऊँ हरिप्रियायै नमः ।
22. ऊँ त्रिपुरानंदिन्यै नमः ।
23. ऊँ नंदायै नमः ।
24. ऊँ सुनंदायै नमः ।
25. ऊँ सुरवंदितायै नमः ।
26. ऊँ यज्ञविद्यायै नमः ।
27. ऊँ महामायायै नमः।
28. ऊँ वेदमात्रे नमः ।
29. ॐ सुधाधृत्यै नमः ।
30. ॐ प्रीतिप्रदायै नमः ।

31. ॐ प्रसिद्धायै नमः।
32. ॐ मृडान्यै नमः ।
33. ॐ विन्ध्यवासिन्यै नमः ।
34. ॐ सिद्धविद्यायै नमः ।
35. ॐ महाशक्त्यै नमः ।
36. ॐ पृथ्व्यै नमः ।
37. ॐ नारदसेवितायै नमः ।
38. ॐ पुरुहूतप्रियायै नमः ।
39. ॐ कान्तायै नमः ।
40. ॐ कामिन्यै नमः ।

41. ॐ पद्मलोचनायै नमः ।
42. ॐ प्रह्लादिन्यै नमः ।
43. ॐ महामात्रे नमः ।
44. ॐ दुर्गायै नमः ।
45. ॐ दुर्गतिनाशिन्यै नमः ।
46. ॐ ज्वालामुख्यै नमः ।
47. ॐ सुगोत्रायै नमः ।
48. ॐ ज्योतिषे नमः ।
49. ॐ कुमुदवासिन्यै नमः ।
50. ॐ दुर्गमायै नमः ।

51. ॐ दुर्लभायै नमः ।
52. ॐ विद्यायै नमः ।
53. ॐ स्वर्गत्यै नमः ।
54. ॐ पुरवासिन्यै नमः ।
55. ॐ अपर्णायै नमः ।
56. ॐ शाम्बयै नमः ।
57. ॐ मायायै नमः ।
58. ॐ मदिरायै नमः ।
59. ॐ मृदुहासिन्यै नमः ।
60. ॐ कुलवागीश्वर्यै नमः ।

61. ॐ नित्यायै नमः ।
62. ॐ नित्यक्लिन्नायै नमः ।
63. ॐ कृशोदर्यै नमः ।
64. ॐ कामेश्वर्यै नमः ।
65. ॐ नीलायै नमः ।
66. ॐ भीरुण्डायै नमः ।
67. ॐ वहिन्वासिन्यै नमः ।
68. ॐ लम्बोदर्यै नमः ।
69. ॐ महाकाल्यै नमः ।
70. ॐ विद्याविद्येश्वर्यै नमः ।

71. ॐ नरेश्वरायै नमः ।
72. ॐ सत्यायै नमः ।
73. ॐ सर्वसौभाग्यवर्धिन्यै नमः ।
74. ॐ संकर्षिण्य नमः ।
75. ॐ नारसिंह्यै नमः ।
76. ॐ वैष्णव्यै नमः ।
77. ॐ महोदर्यै नमः ।
78. ॐ कात्यायन्यै नमः ।
79. ॐ चम्पायै नमः ।
80. ॐ सर्वसम्पत्तिकारिण्यै नमः ।

81. ॐ नारायण्यै नमः ।
82. ॐ महानिद्रायै नमः ।
83. ॐ योगनिद्रायै नमः ।
84. ॐ प्रभावत्यै नमः ।
85. ॐ प्रज्ञायै नमः ।
86. ॐ पारमिताप्रज्ञायै नमः ।
87. ॐ तारायै नमः ।
88. ॐ मधुमत्यै नमः ।
89. ॐ मधुने नमः ।
90. ॐ क्षीरार्णवसुधाहारायै नमः ।

91. ॐ कालिकायै नमः ।
92. ॐ सिंहवाहनायै नमः ।
93. ॐ ओंकारायै नमः ।
94. ॐ सुधाकारायै नमः ।
95. ॐ चेतनायै नमः ।
96. ॐ कोपनाकृत्यै नमः ।
97. ॐ अर्धबिन्दुधरायै नमः ।
98. ॐ धारायै नमः ।
99. ॐ विश्वमात्रे नमः ।
100. ॐ कलावत्यै नमः ।

101. ॐ पद्मावत्यै नमः ।
102. ॐ सुवस्त्रायै नमः ।
103. ॐ प्रबुद्धायै नमः ।
104. ॐ सरस्वत्यै नमः ।
105. ॐ कुण्डासनायै नमः ।
106. ॐ जगद्धात्र्यै नमः ।
107. ॐ बुद्धमात्रे नमः ।
108. ॐ जिनेश्वर्यै नमः ।
109. ॐ जिनमात्रे नमः ।
110. ॐ जिनेन्द्रायै नमः ।

111. ॐ शारदायै नमः ।
112. ॐ हंसवाहनायै नमः ।
113. ॐ राज्यलक्ष्म्यै नमः ।
114. ॐ वषट्कारायै नमः ।
115. ॐ सुधाकारायै नमः ।
116. ॐ सुधोत्सुकायै नमः ।
117. ॐ राजनीतये नमः ।
118. ॐ त्रयीवार्तायै नमः ।
119. ॐ दण्डनीतये नमः ।
120. ॐ कियावत्यै नमः ।

121. ॐ सद्भूत्यै नमः ।
122. ॐ तारिण्यै नमः ।
123. ॐ श्रद्धायै नमः ।
124. ॐ सन्दत्यै नमः ।
125. ॐ सत्यपरायणायै नमः ।
126. ॐ सिन्धवे नमः ।
127. ॐ मन्दाकिन्यै नमः ।
128. ॐ गंगायै नमः ।
129. ॐ यमुनायै नमः ।
130. ॐ सरस्वत्यै नमः ।

131. ॐ गोदावर्यै नमः ।
132. ॐ विपाशायै नमः ।
133. ॐ कावेर्यै नमः ।
134. ॐ शतहन्दायै नमः ।
135. ॐ सरय्वै नमः ।
136. ॐ चन्द्रभागायै नमः ।
137. ॐ कौशिक्यै नमः ।
138. ॐ गण्डक्यै नमः ।
139. ॐ शुचये नमः ।
140. ॐ नर्मदायै नमः ।

141. ॐ कर्मनाशाय नमः ।
142. ॐ चर्मण्वत्यै नमः ।
143. ॐ वेदिकायै नमः ।
144. ॐ वेत्रवत्यै नमः ।
145. ॐ वितस्तायै नमः ।
146. ॐ वरदायै नमः ।
147. ॐ नरवाहनायै नमः ।
148. ॐ सत्यै नमः ।
149. ॐ पतिव्रतायै नमः ।
150. ॐ साध्व्यै नमः ।

151. ॐ सुचक्षुषे नमः ।
152. ॐ कुण्डवासिन्यै नमः ।
153. ॐ एकचक्षुषे नमः ।
154. ॐ सहस्त्राक्ष्यै नमः ।
155. ॐ सुश्रोण्यै नमः ।
156. ॐ भगमालिन्यै नमः ।
157. ॐ सेनाश्रोण्यै नमः ।
158. ॐ पताकायै नमः ।
159. ॐ सुव्यूहायै नमः ।
160. ॐ युद्धकाङ् क्षिण्यै नमः ।

161. ॐ पताकिन्यै नमः ।
162. ॐ दयारम्भायै नमः ।
163. ॐ विपन्चयै नमः ।
164. ॐ पन्चमप्रियायै नमः ।
165. ॐ परस्यै नमः ।
166. ॐ परकलायै नमः ।
167. ॐ कान्तायै नमः ।
168. ॐ त्रिशक्त्यै नमः ।
169. ॐ मोक्षदायिन्यै नमः ।
170. ॐ ऐन्द्रयै नमः ।

171. ॐ माहेश्वर्यै नमः ।
172. ॐ ब्राह्म्यै नमः ।
173. ॐ कौमार्यै नमः ।
174. ॐ कुलवासिन्यै नमः ।
175. ॐ इच्छायै नमः ।
176. ॐ भगवत्यै नमः ।
177. ॐ शक्त्यै नमः ।
178. ॐ कामधेनवे नमः ।
179. ॐ कृपावत्यै नमः ।
180. ॐ वज्रायुधायै नमः ।

181. ॐ वज्रहस्तायै नमः ।
182. ॐ चण्डयै नमः ।
183. ॐ चण्डपराक्रमायै नमः ।
184. ॐ गौर्यै नमः ।
185. ॐ सुवर्णवर्णायै नमः ।
186. ॐ स्थितिसंहारकारिण्यै नमः ।
187. ॐ एकस्यै नमः ।
188. ॐ अनेकायै नमः।
189. ॐ महेज्यायै नमः ।
190. ॐ शतबाहवे नमः ।

191. ॐ महाभुजायै नमः ।
192. ॐ भुजंगभूषणायै नमः ।
193. ॐ भूषायै नमः ।
194. ॐ षट्चक्रक्रमवासिन्यै नमः ।
195. ॐ षट्चक्रभेदिन्यै नमः ।
196. ॐ श्यामायै नमः ।
197. ॐ कायस्थायै नमः ।
198. ॐ कायवर्जितायै नमः ।
199. ॐ सुस्मितायै नमः ।
200. ॐ सुमुख्यै नमः ।

201. ॐ क्षामायै नमः ।
202. ॐ मूलप्रकृत्यै नमः ।
203. ॐ ईश्वर्यै नमः ।
204. ॐ अजायै नमः ।
205. ॐ बहुवर्णायै नमः ।
206. ॐ पुरुषार्थप्रवर्तिन्यै नमः ।
207. ॐ रक्तायै नमः ।
208. ॐ नीलायै नमः ।
209. ॐ सितायै नमः ।
210. ॐ श्यामायै नमः ।

211. ॐ कृष्णायै नमः ।
212. ॐ पीतायै नमः ।
213. ॐ कर्बुरायै नमः ।
214. ॐ क्षुधायै नमः ।
215. ॐ तृष्णायै नमः ।
216. ॐ जरायै नमः ।

217. ॐ वृद्धायै नमः ।
218. ॐ तरुण्यै नमः ।
219. ॐ करुणालयायै नमः ।
220. ॐ कलायै नमः ।
221. ॐ काष्ठायै नमः ।
222. ॐ मुहूर्तायै नमः ।

223. ॐ निमिषायै नमः ।
224. ॐ कालरुपिण्यै नमः ।
225. ॐ सुवर्णरशनायै नमः ।
226. ॐ नासाचक्षुःस्पर्शवत्यै नमः ।
227. ॐ रसायै नमः ।
228. ॐ गन्धप्रियायै नमः ।
229. ॐ सुगन्धायै नमः ।
230. ॐ सुस्पर्शायै नमः ।

231. ॐ मनोगत्यै नमः ।
232. ॐ मृगनाभये नमः ।
233. ॐ मृगाक्ष्यै नमः ।
234. ॐ कर्पूरामोदधारिण्यै नमः ।
235. ॐ पद्मयोन्यै नमः ।
236. ॐ सुकेश्यै नमः ।
237. ॐ सुलिंगाय नमः ।
238. ॐ भगरुपिण्यै नमः ।
239. ॐ योनिमुद्रायै नमः ।
240. ॐ महामुद्रायै नमः ।

241. ॐ खेचर्यै नमः ।
242. ॐ खगगामिन्यै नमः ।
243. ॐ मधुश्रियै नमः ।
244. ॐ माधव्यै नमः ।
245. ॐ वल्ल्यै नमः ।
246. ॐ मधुमत्तायै नमः ।
247. ॐ मदोद्धतायै नमः ।
248. ॐ मातंगयै नमः ।
249. ॐ शुकहस्तायै नमः ।
250. ॐ पुष्पबाणेक्षुचापिन्यै नमः ।

251. ॐ रक्ताम्बरधरायै नमः ।
252. ॐ क्षीबायै नमः ।
253. ॐ रक्तपुष्पावतंसिन्यै नमः ।
254. ॐ शुभ्राम्बरधरायै नमः ।
255. ॐ धीरायै नमः ।
256. ॐ महाश्वेतायै नमः ।
257. ॐ वसुप्रियायै नमः ।
258. ॐ सुवेण्यै नमः ।
259. ॐ पद्महस्तायै नमः ।
260. ॐ मुक्ताहरविभूषणायै नमः ।

261. ॐ कर्पूरामोदनिःश्वासायै नमः ।
262. ॐ पद्मिन्यै नमः ।
263. ॐ पद्ममन्दिरायै नमः ।
264. ॐ खड् गिन्यै नमः ।
265. ॐ चक्रहस्तायै नमः ।
266. ॐ भुशुण्यै नमः ।
267. ॐ परिघायुधायै नमः ।
268. ॐ चापिन्यै नमः ।
269. ॐ पाशहस्तायै नमः ।
270. ॐ त्रिशूलवरधारिण्यै नमः ।

271. ॐ सुबाणायै नमः ।
272. ॐ शक्तिहस्तायै नमः ।
273. ॐ मयूरवरवाहनायै नमः ।
274. ॐ वरायुधधरायै नमः ।
275. ॐ वीरायै नमः ।
276. ॐ वीरपानमदोत्कटायै नमः ।
277. ॐ वसुधायै नमः ।
278. ॐ वसुधारायै नमः ।
279. ॐ जयायै नमः ।
280. ॐ शाकम्भर्यै नमः ।

281. ॐ शिवायै नमः ।
282. ॐ विजयायै नमः ।
283. ॐ जयन्त्यै नमः ।
284. ॐ सुस्तन्यै नमः ।
285. ॐ शत्रुनाशिन्यै नमः ।
286. ॐ अन्तर्वत्न्यै नमः ।
287. ॐ वेदशक्त्यै नमः ।
288. ॐ वरदायै नमः ।
289. ॐ वरधारिण्यै नमः ।
290. ॐ शीतलायै नमः ।

291. ॐ सुशीलायै नमः ।
292. ॐ बालग्रविनाशिन्यै नमः ।
293. ॐ कौमार्य नमः ।
294. ॐ सुर्वायै नमः ।
295. ॐ कामाख्यायै नमः ।
296. ॐ कामवन्दितायै नमः ।
297. ॐ जालन्धरधरानन्तायै नमः ।
298. ॐ कामरुपनिवासिन्यै नमः ।
299. ॐ कामबीजवत्यै नमः ।
300. ॐ सत्यायै नमः ।

301. ॐ सत्यधर्मपरायणायै नमः ।
302. ॐ स्थूलमार्गस्थितायै नमः।
303. ॐ सूक्ष्मायै नमः।
304. ॐ सूक्ष्मबुद्धिप्रबोधिन्यै नमः।
305. ॐ षट्कोणायै नमः।
306. ॐ त्रिकोणायै नमः।
307. ॐ त्रिनेत्रायै नमः।
308. ॐ त्रिपुरसुन्दर्यै नमः।
309. ॐ वृषप्रियायै नमः।
310. ॐ वृषारुढायै नमः।

311. ॐ महिषासुरघातिन्यै नमः।
312. ओम शुम्भदर्पहरायै नमः।
313. ॐ दीप्तायै नमः।
314. ॐ दीप्तपावकसंनिभायै नमः।
315. ॐ कपालभूषणायै नमः।
316. ॐ काल्यै नमः।
317. ॐ कपालमाल्यधारिण्यै नमः।
318. ॐ कपालकुण्डलायै नमः।
319. ॐ दीर्घायै नमः।
320. ॐ शिवदूत्यै नमः।

321. ॐ घनध्वनये नमः।
322. ॐ सिद्धिदायै नमः।
323. ॐ बुद्धिदायै नमः।
324. ॐ नित्यायै नमः।
325. ॐ सत्यमार्गप्रबोधिन्यै नमः।
326. ॐ कम्बुग्रीवायै नमः।
327. ॐ वसुममतीच्छत्रच्छायाकृतालयायै नमः।
328. ॐ जगन्दर्भायै नमः।
329. ॐ कुण्डलिन्यै नमः।
330. ॐ भुजगाकारशायिन्यै नमः।

331. ॐ प्रोल्लसत्सप्तपद्मायै नमः।
332. ॐ नालिनालमृणालिन्यै नमः।
333. ॐ मूलाधारायै नमः।
334. ॐ निराकारायै नमः।
335. ॐ वहिन्कुण्डकृतालयायै नमः।
336. ॐ वायुकुण्डसुखासीनायै नमः।
337. ॐ निराधारायै नमः।
338. ॐ निराश्रयायै नमः।
339. ॐ श्वासोच्व्छासगत्यै नमः।
340. ॐ जीवग्राहिन्यै नमः।

341. ॐ वहिन्संश्रायै नमः।
342. ॐ वल्लीतन्तुसमुत्थानायै नमः।
343. ॐ षड् रसास्वादलोलुपायै नमः।
344. ॐ तपस्विन्यै नमः।
345. ॐ तपःसिद्धयै नमः।
346. ॐ तपसा सिद्धिदायिन्यै नमः।
347. ॐ तपोनिष्ठायै नमः।
348. ॐ तपोयुक्तायै नमः।
349. ॐ तापस्यै नमः।
350. ॐ तपःप्रियायै नमः।

351. ॐ सप्तधातुमय्यै मूर्त्यै नमः।
352. ॐ सप्तधात्वन्तराश्रयायै नमः।
353. ॐ देहपुष्टयै नमः।
354. ॐ मनः पुष्टयै नमः।
355. ॐ अन्नपुष्टयै नमः।
356. ॐ बलोद्धतायै नमः।
357. ॐ औषध्यै नमः।
358. ॐ वैधमात्रे नमः।
359. ॐ द्रव्यशक्तिप्रभाविन्यै नमः।
360. ॐ वैद्यायै नमः।

361. ॐ वैद्यचिकित्सायै नमः।
362. ॐ सुपथ्यायै नमः।
363. ॐ रोनाशिन्यै नमः।
364. ॐ मृगयायै नमः। 365. ॐ मृगमांसादायै नमः।
366. ॐ मृगत्वचे नमः।
367. ॐ मृगलोचनायै नमः।
368. ॐ वागुरायै नमः।
369. ॐ बन्धरुपायै नमः।
370. ॐ बन्धरुपवधोद्धतायै नमः।

371. ॐ बन्द्यै नमः।
372. ॐ बन्दिस्तुतायै नमः।
373. ॐ कारागारबन्धविमोचिन्यै नमः।
374. ॐ श्रृंखलाय नमः।
375. ॐ खलघ्न्यै नमः।
376. ॐ विद्यायै नमः।
377. ॐ दृढबन्धविमोचिन्यै नमः।
378. ॐ अम्बिकायै नमः।
379. ॐ बालिकायै नमः।
380. ॐ अम्बायै नमः।

381. ॐ स्वच्छायै नमः।
382. ॐ साधुजनार्चितायै नमः।
383. ॐ कालिक्यै नमः।
384. ॐ कुलविद्यायै नमः।
385. ॐ सुकुलायै नमः।
386. ॐ कुलपूजितायै नमः।
387. ॐ कालचक्रभ्रम्यै नमः।
388. ॐ भ्रान्तायै नमः।
389. ॐ विभ्रमायै नमः।
390. ॐ भ्रमनाशिन्यै नमः।

391. ॐ वात्याव्यै नमः।
392. ॐ मेघमालायै नमः।
393. ॐ सुवृष्टयै नमः।
394. ॐ सस्यवर्धिन्यै नमः।
395. ॐ अकारायै नमः।
396. ॐ इकारायै नमः।
397. ॐ उकारौकाररुपिण्यै नमः।
398. ॐ ह्रींकारबीजरुपायै नमः।
399. ॐ क्लींकाराम्बरवासिन्यै नमः।
400. ॐ सर्वाक्षरमय्यै शक्त्यै नमः।

401. ॐ अक्षरायै नमः।
402. ॐ वर्णमालिन्यै नमः।
403. ॐ सिन्दूरारुणवर्णायै नमः।
404. ॐ सिन्दूरतिलकप्रियायै नमः।
405. ॐ वश्यायै नमः।
406. ॐ वश्यबीजायै नमः।
407. ॐ लोकवश्यविभाविन्यै नमः।
408. ॐ नृपवश्यायै नमः।
409. ॐ नृपैःसेव्यायै नमः।
410. ॐ नृपवश्यकरप्रियायै नमः।

411. ॐ महिषायै नमः।
412. ॐ नृपमान्यायै नमः।
413. ॐ नृपमान्यायै नमः।
414. ॐ नृपनन्दिन्यै नमः।
415. ॐ नृपधर्ममय्यै नमः।
416. ॐ धन्यायै नमः।
417. ॐ धनधान्यविवर्धिन्यै नमः।
418. ॐ चतुर्वर्णमय्यै मूर्त्यै नमः।
419. ॐ चतुर्वर्णै पूजितायै नमः।
420. ॐ सर्वधर्ममय्यै सिद्धयै नमः।

421. ॐ चतुराश्रमवासिन्यै नमः।
422. ॐ ब्राह्मण्यै नमः।
423. ॐ क्षत्रियायै नमः।
424. ॐ वैश्यायै नमः।
425. ॐ शूद्रायै नमः।
426. ॐ अवरवर्णजायै नमः।
427. ॐ वेदमार्गरतायै नमः।
428. ॐ यज्ञायै नमः।
429. ॐ वेद्यै नमः।
430. ॐ विश्वविभाविन्यै नमः।

431. ॐ अनुशस्त्रमय्यै विद्यायै नमः।
432. ॐ वरशस्त्रास्त्रधारिण्यै नमः।
433. ॐ सुमेधायै नमः।
434. ॐ सत्यमेधायै नमः।
435. ॐ भद्रकाल्यै नमः।
436. ॐ अपराजितायै नमः।
437. ॐ गायत्र्यै नमः।
438. ॐ सत्कृत्यै नमः।
439. ॐ सन्धयायै नमः।
440. ॐ सावित्र्यै नमः।

441. ॐ त्रिपदाश्रयायै नमः।
442. ॐ त्रिसन्धयायै नमः।
443. ॐ त्रिपद्यै नमः।
444. ॐ धात्र्यै नमः।
445. ॐ सुपर्वायै नमः।
446. ॐ सामगायिन्यै नमः।
447. ॐ पान्चाल्यै नमः।
448. ॐ बालिकायै नमः।
449. ॐ बालायै नमः।
450. ॐ बालक्रीडायै नमः।

451. ॐ सनातन्यै नमः।
452. ॐ ग्रर्भाधारधरायै नमः।
453. ॐ अशून्यायै नमः।
454. ॐ गर्भाशयनिवासिन्यै नमः।
455. ॐ सुरारिघातिन्यै नमः।
456. ॐ कृत्यायै नमः।
457. ॐ पूजनायै नमः।
458. ॐ तिलोत्तमायै नमः।
459. ॐ लज्जायै नमः।
460. ॐ रसवत्यै नमः।

461. ॐ नन्दायै नमः।
462. ॐ भवान्यै नमः।
463. ॐ पापनाशिन्यै नमः।
464. ॐ पट्टाम्बरधरायै नमः।
465. ॐ गीत्यै नमः।
466. ॐ सुगीत्यै नमः।
467. ॐ ज्ञानलोचनायै नमः।
468. ॐ सप्तस्वरमय्यै नमः।
469. ॐ तन्त्र्यै नमः।
470. ॐ षड्जमध्यमधैवतायै नमः।

471. ॐ मूर्च्छनायै नमः।
472. ॐ ग्रामसंस्थानायै नमः।
473. ॐ मूर्च्छाय नमः।
474. ॐ सुस्थानवासिन्यै नमः।
475. ॐ अट्टाट्टहासिन्यै नमः।
476. ॐ प्रेतायै नमः।
477. ॐ प्रेतासननिवासिन्यै नमः।
478. ॐ गीतनृत्यप्रियायै नमः।
479. ॐ कामायै नमः।
480. ॐ तृष्टिदायै नमः।

481. ॐ पुष्टिदायै नमः।
482. ॐ क्षयायै नमः।
483. ॐ निष्ठायै नमः।
484. ॐ सत्यप्रियायै नमः।
485. ॐ प्राज्ञायै नमः।
486. ॐ लोलाक्ष्यै नमः।
487. ॐ सुरोत्तमायै नमः।
488. ॐ सविषायै नमः।
489. ॐ ज्वालिन्यै नमः।
490. ॐ ज्वालायै नमः।

491. ॐ विश्वमोहर्तिनाशिन्यै नमः।
492. ॐ विषारये नमः।
493. ॐ नागदमन्यै नमः।
494. ॐ कुरुकुल्यायै नमः।
495. ॐ अमृतोद्भवायै नमः।
496. ॐ भूतभीतिहरायै नमः।
497. ॐ रक्षायै नमः।
498. ॐ भूतावेशविनाशिन्यै नमः।
499. ॐ रक्षोघ्न्यै नमः।
500. ॐ राक्षस्यै नमः।

501. ॐ रात्र्यै नमः।
502. ॐ दीर्घनिद्रानिवारिण्यै नमः।
503. ॐ चन्द्रिकायै नमः।
504. ॐ चन्द्रकान्त्यै नमः।
505. ॐ सूर्यकान्त्यै नमः।
506. ॐ निशाचर्यै नमः।
507. ॐ डाकिन्यै नमः।
508. ॐ शाकिन्यै नमः।
509. ॐ शिष्यायै नमः।
510. ॐ हाकिन्यै नमः।

511. ॐ चक्रवाकिन्यै नमः।
512. ॐ सितायै नमः।
513. ॐ सितप्रियायै नमः।
514. ॐ स्वंगायै नमः।
515. ॐ सकलायै नमः।
516. ॐ वनदेवतायै नमः।
517. ॐ गुरुरुपधरायै नमः।
518. ॐ गुर्व्यै नमः।
519. ॐ मृत्यवे नमः।
520. ॐ मार्यै नमः।

521. ॐ विशारदायै नमः।
522. ॐ महामार्यै नमः।
523. ॐ विनिद्रायै नमः।
524. ॐ तन्द्रायै नमः।
525. ॐ मृत्युविनाशिन्यै नमः।
526. ॐ चन्द्रमण्डलसंकाशायै नमः।
527. ॐ चन्द्रमण्डलवासिन्यै नमः।
528. ॐ अणिमादिगुणोपेतायै नमः।
529. ॐ सुस्पृहायै नमः।
530. ॐ कामरुपिण्यै नमः।

531. ॐ अष्टसिद्धिप्रदायै नमः।
532. ॐ प्रौढायै नमः।
533. ॐ दुष्टदानवघातिन्यै नमः।
534. ॐ अनादिनिधनायै नमः।
535. ॐ पुष्टयै नमः।
536. ॐ चतुर्बाहवे नमः।
537. ॐ चतुर्मुख्यै नमः।
538. ॐ चतुःसमुद्रशयनायै नमः।
539. ॐ चतुर्वर्गफ़लप्रदायै नमः।
540. ॐ काशपुष्पप्रतीकाशायै नमः।

541. ॐ शरत्कुमुदलोचनायै नमः।
542. ॐ भूतायै नमः।
543. ॐ भव्यायै नमः।
544. ॐ भविष्यायै नमः।
545. ॐ शैलजायै नमः।
546. ॐ शैलवासिन्यै नमः।
547. ॐ वाममार्गरतायै नमः।
548. ॐ वामायै नमः।
549. ॐ शिववामांगवासिन्यै नमः।
550. ॐ वामाचारप्रियायै नमः।

551. ॐ तुष्टयै नमः।
552. ॐ लोपामुद्रायै नमः।
553. ॐ प्रबोधिन्यै नमः।
554. ॐ भूतात्मने नमः।
555. ॐ परमात्मने नमः।
556. ॐ भूतभाविभाविन्यै नमः।
557. ॐ मंगलायै नमः।
558. ॐ सुशीलायै नमः।
559. ॐ परमार्थप्रबोधिन्यै नमः।
560. ॐ दक्षिणस्यै नमः।

561. ॐ दक्षिणामूर्त्यै नमः।
562. ॐ सुदीक्षायै नमः।
563. ॐ हरिप्रस्वै नमः।
564. ॐ योगिन्यै नमः।
565. ॐ योगयुक्तायै नमः।
566. ॐ योगांगायै नमः।
567. ॐ ध्यानशालिन्यै नमः।
568. ॐ योगपट्टधरायै नमः।
569. ॐ मुक्तायै नमः।
570. ॐ मुक्तानां परमायै गत्यै नमः।

571. ॐ नारसिंहायै नमः।
572. ॐ सुजन्मायै नमः।
573. ॐ त्रिवर्गफ़लदायिन्यै नमः।
574. ॐ धर्मदायै नमः।
575. ॐ धनदायै नमः।
576. ॐ एकस्यै नमः।
577. ॐ कामदायै नमः।
578. ॐ मोक्षदायै नमः।
579. ॐ द्युतये नमः।
580. ॐ साक्षिण्यै नमः।

581. ॐ क्षणदायै नमः।
582. ॐ दक्षायै नमः।
583. ॐ मोक्षदायै नमः।
584. ॐ कोटिरुपिण्यै नमः ।
585. ॐ क्रतवे नमः।
586. ॐ कात्यायन्यै नमः।
587. ॐ स्वछायै नमः।
588. ॐ सुच्छन्दायै नमः।
589. ॐ कविप्रियायै नमः।
590. ॐ सत्यागमायै नमः।

591. ॐ बहिःस्थायै नमः।
592. ॐ काव्यशक्तयै नमः।
593. ॐ कवित्वदायै नमः।
594. ॐ मुनिपुत्र्यै नमः।
595. ॐ सत्यै नमः।
596. ॐ मात्रे नमः।
597. ॐ मैनाकभागिन्यै नमः।
598. ॐ तटिते नमः।
599. ॐ सौदामिन्यै नमः।
600. ॐ सुदामायै नमः।

601. ॐ सुधाम्ने नमः।।
602. ॐ धामशालिन्यै नमः।
603. ॐ सौभाग्यदायिन्यै नमः।
604. ॐ दिवे नमः।
605. ॐ सुभगायै नमः।
606. ॐ द्युतिवर्धिन्यै नमः।
607. ॐ श्रीकृत्तिवसनायै नमः।
608. ॐ कंकाल्यै नमः।
609. ॐ कलिनाशिन्यै नमः।
610. ॐ रक्तबीजवधोद्युक्तायै नमः।

611. ॐ सुतन्तवे नमः।
612. ॐ बीजसंतत्यै नमः।
613. ॐ जगज्जीवायै नमः।
614. ॐ जगद्बीजायै नमः।
615. ॐ जगत्त्रयहितैषिण्यै नमः।
616. ॐ चामीकररुचये नमः।
617. ॐ चन्द्रयै नमः।
618. ॐ साक्षाद्योषोडशीकलायै नमः।
619. ॐ यत्तत्पदानुबन्धायै नमः।
620. ॐ यक्षिण्यै नमः।

621. ॐ धनदार्चितायै नमः।
622. ॐ चित्रिण्यै नमः।
623. ॐ चित्रमायायै नमः।
624. ॐ विचित्रायै नमः।
625. ॐ भुवनेश्वर्यै नमः।
626. ॐ चामुण्डायै नमः।
627. ॐ मुण्डहस्तायै नमः।
628. ॐ चण्डमुण्डवधोद्यतायै नमः।
629. ॐ अष्टम्यै नमः।
630. ॐ एकादश्यै नमः।

631. ॐ पूर्णायै नमः।
632. ॐ नवम्यै नमः।
633. ॐ चतुर्दश्यै नमः।
634. ॐ अमायै नमः।
635. ॐ कलशहस्तायै नमः।
636. ॐ पूर्णकुम्भपयोधरायै नमः।
637. ॐ अभीरवै नमः।
638. ॐ भैरव्यै नमः।
639. ॐ भीरवे नमः।
640. ॐ भीमायै नमः।

641. ॐ त्रिपुरभैरव्यै नमः।
642. ॐ महारुण्डायै नमः।
643. ॐ रौद्रयै नमः।
644. ॐ महाभैरवपूजितायै नमः।
645. ॐ निर्मुण्डायै नमः।
646. ॐ हस्तिन्यै नमः।
647. ॐ चण्डायै नमः।
648. ॐ करालदशनाननायै नमः।
649. ॐ करालायै नमः।
650. ॐ विकरालायै नमः।

651. ॐ घोरायै नमः।
652. ॐ घुर्घुरनादिन्यै नमः।
653. ॐ रक्तदन्तायै नमः।
654. ॐ ऊर्ध्वकेश्यै नमः।
655. ॐ बन्धुककुसुमारुणायै नमः।
656. ॐ कादम्बिन्यै नमः।
657. ॐ पटासायै नमः।
658. ॐ काश्मीरीकुंकुमप्रियायै नमः।
659. ॐ क्षान्त्यै नमः।
660. ॐ बहुसुवर्णायै नमः।

661. ॐ रत्यै नमः।
662. ॐ बहुसुवर्णदायै नमः।
663. ॐ मातंगिन्यै नमः।
664. ॐ वरारोहायै नमः।
665. ॐ मत्तमातंगगामिन्यै ।
666. ॐ हंसायै नमः।
667. ॐ हंसगत्यै नमः।
668. ॐ हंस्यै नमः।
669. ॐ हंसोज्ज्वलशिरोरुहायै नमः।
670. ॐ पूर्णचन्द्रमुख्यै नमः।

671. ॐ क्षामायै नमः।
672. ॐ स्मितास्यायै नमः।
673. ॐ श्यामकुण्डलायै नमः।
674. ॐ महिष्यै नमः।
675. ॐ लेखन्यै नमः।
676. ॐ लेखायै नमः।
677. ॐ सुलेखायै नमः।
678. ॐ लेखकप्रियायै नमः।
679. ॐ शंखिन्यै नमः।
680. ॐ शंखहस्तायै नमः।

681. ॐ जलस्थायै नमः।
682. ॐ जलदेवतायै नमः।
683. ॐ कुरुक्षेत्रावन्यै नमः।
684. ॐ काश्यै नमः।
685. ॐ मधुरायै नमः।
686. ॐ कान्चयै नमः।
687. ॐ अवन्तिकायै नमः।
688. ॐ अयोध्यायै नमः।
689. ॐ द्वारकायै नमः।
690. ॐ मायायै नमः।

691. ॐ तीर्थायै नमः।
692. ॐ तीर्थकरप्रियायै नमः।
693. ॐ त्रिपुष्करायै नमः।
694. ॐ अप्रमेयायै नमः।
695. ॐ कोशस्थायै नमः।
696. ॐ कोशवासिन्यै नमः।
697. ॐ कौशिक्यै नमः।
698. ॐ कुशावर्तायै नमः।
699. ॐ कौशान्ब्यै नमः।
700. ॐ कोशवर्धिन्यै नमः।

701. ॐ कोशदायै नमः।
702. ॐ पद्मकोशाक्षयै नमः।
703. ॐ कुसुम्भकुसुमप्रियायै नमः।
704. ॐ तोतलायै नमः।
705. ॐ तुलाकोटयै नमः।
706. ॐ कोटस्थायै नमः।
707. ॐ कोटराश्रयायै नमः।
708. ॐ स्वयम्भुवे नमः।
709. ॐ सुरुपायै नमः।
710. ॐ स्वरुपायै नमः।

711. ॐ पुण्यवर्धिन्यै नमः।
712. ॐ तेजस्विन्यै नमः।
713. ॐ सुभिक्षायै नमः।
714. ॐ बलदायै नमः।
715. ॐ बलदायिन्यै नमः।
716. ॐ महाकोश्यै नमः।
717. ॐ महावार्तायै नमः।
718. ॐ बुद्धयै नमः।
719. ॐ सदसदात्मिकायै नमः।
720. ॐ महाग्रहहरायै नमः।

721. ॐ सौम्यायै नमः।
722. ॐ विशोकायै नमः।
723. ॐ शोकनाशिन्यै नमः।
724. ॐ सात्त्विक्यै नमः।
725. ॐ सत्त्वसंस्थ्स्स्यै नमः।
726. ॐ राजस्यै नमः।
727. ॐ रजोवृतायै नमः।
728. ॐ तामस्यै नमः।
729. ॐ तमोयुक्तायै नमः।
730. ॐ गुणत्रयविभाविन्यै नमः।

731. ॐ अव्यक्तायै नमः।
732. ॐ व्यक्तरुपायै नमः।
733. ॐ वेदविद्यायै नमः।
734. ॐ शाम्भव्यै नमः।
735. ॐ शंकरायै नमः।
736. ॐ कल्पियै नमः।
737. ॐ कल्पायै नमः।
738. ॐ मनःसंकल्पसंतत्यै नमः।
739. ॐ सर्वलोकमय्यै नमः।
740. ॐ शक्त्यै नमः।

741. ॐ सर्वश्रवणगोचरायै नमः।
742. ॐ सर्वज्ञानवत्यै नमः।
743. ॐ वान्छायै नमः।
744. ॐ सर्वतत्त्वावबोधिकायै नमः।
745. ॐ जाग्रत्यै नमः।
746. ॐ सुषुप्त्यै नमः।
747. ॐ स्वप्नावस्थायै नमः।
748. ॐ तुरीयकायै नमः।
749. ॐ सत्त्वरायै नमः।
750. ॐ मन्दरायै नमः।

751. ॐ मन्दायै नमः।
752. ॐ मन्दिरायै नमः।
753. ॐ मोदधारिण्यै नमः।
754. ॐ माभूम्यै नमः।
755. ॐ पानपात्राय नमः।
756. ॐ पानदानकरोद्यतायै नमः।
757. ॐ अपूर्णारुणन्र्त्रायै नमः।
758. ॐ किन्चिदव्यक्तभाषिन्यै नमः।
759. ॐ आशापूरायै नमः।
760. ॐ दीक्षायै नमः।

761. ॐ दक्षायै नमः।
762. ॐ दीक्षितपूजितायै नमः।
763. ॐ नागवल्ल्यै नमः।
764. ॐ नागकन्यायै नमः।
765. ॐ भोगिन्यै नमः।
766. ॐ भोगवल्लभायै नमः।
767. ॐ सर्वशास्त्रमय्यै नमः।
768. ॐ विद्यायै नमः।
769. ॐ सुस्मृत्यै नमः।
770. ॐ धर्मवादिन्यै नमः।

771. ॐ श्रुतिस्मृतिधरायै नमः।
772. ॐ ज्येष्ठायै नमः।
773. ॐ श्रेष्ठायै नमः।
774. ॐ पातालवसिन्यै नमः।
775. ॐ मीमांसायै नमः।
776. ॐ तर्कविद्यायै नमः।
777. ॐ सुभक्त्यै नमः।
778. ॐ भक्तवत्सलायै नमः।
779. ॐ सुनाभये नमः।
780. ॐ यतनाये नमः।

781. ॐ जात्यै नमः।
782. ॐ गम्भीरायै नमः।
783. ॐ भाववर्जितायै नमः।
784. ॐ नागपाशधरायै नमः।
785. ॐ मूर्त्यै नमः।
786. ॐ अगाधायै नमः।
787. ॐ नागकुण्डलायै नमः।
788. ॐ सुचक्रायै नमः।
789. ॐ चक्रमध्यस्थायै नमः।
790. ॐ चक्रकोणनिवासिन्यै नमः।

791. ॐ सर्वमन्त्रमय्यै नमः।
792. ॐ विद्यायै नमः।
793. ॐ सर्वमन्त्राक्षरावल्यै नमः।
794. ॐ मधुस्त्रवायै नमः।
795. ॐ स्त्रवन्त्यै नमः।
796. ॐ भ्रामर्यै नमः।
797. ॐ भ्रमरालकायै नमः।
798. ॐ मातृमण्डलमध्यस्थायै नमः।
799. ॐ मातृमण्डलवासिन्यै नमः।
800. ॐ कुमारजन्यै नमः।

801. ॐ क्रूरायै नमः।
802. ॐ सुमुख्यै नमः।
803. ॐ ज्वरनाशिन्यै नमः।
804. ॐ अतीतायै नमः।
805. ॐ विद्यमानायै नमः।
806. ॐ भाविन्यै नमः।
807. ॐ प्रीतिमन्जर्यै नमः।
808. ॐ सर्वसौख्यवत्यै नमः।
809. ॐ युक्त्यै नमः।
810. ॐ आहारपरिणामिन्यै नमः।

811. ॐ पन्चभूतानां निधानायै नमः।
812. ॐ भवसागरतारिण्यै नमः।
813. ॐ अक्रूरायै नमः।
814. ॐ ग्रहवत्यै नमः।।
815. ॐ विग्रहायै नमः।
816. ॐ ग्रहवर्जितायै नमः।
817. ॐ रोहिण्यै नमः।
818. ॐ भूमिगर्भायै नमः।
819. ॐ कालभुवे नमः।
820. ॐ कालवर्तिन्यै नमः।

821. ॐ कलंकरहितायै नमः।
822. ॐ नार्यै नमः।
823. ॐ चतुष्षष्टयभिधावत्यै नमः।
824. ॐ जीर्णायै नमः।
825. ॐ जीर्णवस्त्रायै नमः।
826. ॐ नूतनायै नमः।
827. ॐ नववल्लभायै नमः।
828. ॐ अरजायै नमः।
829. ॐ रतिप्रीतिरागविवर्धिन्यै नमः।
830. ॐ पन्चवातगत्यै नमः।

831. ॐ भिन्नायै नमः।
832. ॐ पन्चश्लेष्माशयाधरायै नमः।
833. ॐ पन्चपित्तवत्यै नमः।
834. ॐ शक्त्यै नमः।
835. ॐ पन्चस्थानविभाविन्यै नमः।
836. ॐ उदक्यायै नमः।
837. ॐ वृषस्यन्त्यै नमः।
838. ॐ बहिःप्रस्त्रविण्यै नमः।
839. ॐ त्र्हायै नमः।
840. ॐ रजःशुक्रधरायै नमः।

841. ॐ शक्त्यै नमः।
842. ॐ जरायुर्गर्भधारिण्यै नमः।
843. ॐ त्रिकालज्ञायै नमः।
844. ॐ त्रिलिंगायै नमः।
845. ॐ त्रिमूर्त्यै नमः।
846. ॐ त्रिपुरवासिन्यै नमः।
847. ॐ अरागायै नमः।
848. ॐ शिवतत्त्वायै नमः।
849. ॐ कामतत्त्वानुरागिण्यै नमः।
850. ॐ प्राच्यै नमः।

851. ॐ अवाच्यै नमः।
852. ॐ प्रतीच्यै नमः।
853. ॐ उदीच्यै नमः।
854. ॐ दिग्विदिग्दिशायै नमः।
855. ॐ अहंकृत्यै नमः।
856. ॐ अहंकरायै नमः।
857. ॐ बालायै नमः।
858. ॐ मायायै नमः।
859. ॐ बलिप्रियायै नमः।
860. ॐ स्त्रुचे नमः।

861. ॐ स्त्रुवायै नमः।
862. ॐ सामिधेन्यै नमः।
863. ॐ सुश्रद्धायै नमः।
864. ॐ श्राद्धदेवतायै नमः।
865. ॐ मात्रे नमः।
866. ॐ मातामह्यै नमः।
867. ॐ तृप्त्यै नमः।
868. ॐ पितृमात्रे नमः।
869. ॐ पितामह्यै नमः।
870. ॐ स्नुषायै नमः।

871. ॐ दौहित्रिण्यै नमः।
872. ॐ पुत्र्यै नमः।
873. ॐ पौत्र्यै नमः।
874. ॐ नप्त्र्यै नमः।
875. ॐ शिशुप्रियायै नमः।
876. ॐ स्तनदायै नमः।
877. ॐ स्तनधारायै नमः।
878. ॐ विश्वयोन्यै नमः।
879. ॐ स्तनन्धय्यै नमः।
880. ॐ शिशूत्संगधरायै नमः।

881. ॐ दोलालोलाक्रीडाभिनन्दिन्यै नमः।
882. ॐ उर्वश्यै नमः।
883. ॐ कदल्यै नमः।
884. ॐ केकायै नमः।
885. ॐ विशिखायै नमः।
886. ॐ शिखिवर्तिन्यै नमः।
887. ॐ खट्वांगधारिण्यै नमः।
888. ॐ खट्वबाणपुंखानुवर्तिन्यै नमः।
889. ॐ लक्ष्यप्राप्तिकरायै नमः।
890. ॐ लक्ष्यालक्ष्यायै नमः।

891. ॐ शुभलक्षणायै नमः।
892. ॐ वर्तिन्यै नमः।
893. ॐ सुपथाचारायै नमः।
894. ॐ परिखायै नमः।
895. ॐ खन्यै नमः।
896. ॐ वृत्यै नमः।
897. ॐ प्राकारवलयायै नमः।
898. ॐ वेलायै नमः।
899. ॐ मर्यादायै नमः।
900. ॐ महोदधये नमः।

901. ॐ पोषिण्यै नमः।
902. ॐ शोषिण्यै नमः। 903. ॐ शक्तयै नमः।
904. ॐ दीर्घकेश्यै नमः।
905. ॐ सुलोमशायै नमः।
906. ॐ ललितायै नमः।
907. ॐ मांसलायै नमः।
908. ॐ तन्व्यै नमः।
909. ॐ वेदवेदांगधारिण्यै नमः।
910. ॐ नरासृक्पानमत्तायै नमः।

911. ॐ नरमुण्डास्थिभूषणायै नमः।
912. ॐ अक्षक्रीडायै नमः।
913. ॐ रत्यै नमः।
914. ॐ शार्यै नमः।
915. ॐ सारिकायै नमः।
916. ॐ शुकभाषिण्यै नमः।
917. ॐ शाम्बर्यै नमः।
918. ॐ गारुडयै नमः।
919. ॐ विद्यायै नमः।
920. ॐ वारुण्यै नमः।

921. ॐ वरुणार्चितायै नमः।
922. ॐ वाराह्यै नमः।
923. ॐ तुण्डहस्तायै नमः।
924. ॐ दंष्ट्रोद्धतवसुन्धरायै नमः।
925. ॐ मीनमूर्त्यै नमः।
926. ॐ धरामूर्त्यै नमः।
927. ॐ वदान्यायै नमः।
928. ॐ अप्रतिमाश्रयायै नमः।
929. ॐ अमूर्तायै नमः।
930. ॐ निधिरुपायै नमः।

931. ॐ शालग्रामशिलाशुचये नमः।
932. ॐ स्मृतिसंस्काररुपायै नमः।
933. ॐ सुसंस्कारायै नमः।
934. ॐ संस्कृत्यै नमः।
935. ॐ प्राकृतायै नमः।
936. ॐ देशभाषायै नमः।
937. ॐ गाधायै नमः।
938. ॐ गीत्यै नमः।
939. ॐ प्रहेलिकायै नमः।
940. ॐ प्रहेलिकायै नमः।

940. ॐ इडायै नमः।

941. ॐ पिंगलायै नमः।
942. ॐ पिंगायै नमः।
943. ॐ सुषुम्नायै नमः।
944. ॐ सूर्यवाहिन्यै नमः।
945. ॐ शशिस्त्रवायै नमः।
946. ॐ तालस्थायै नमः।
947. ॐ काकिन्यमृतजीविन्यै नमः।
948. ॐ अणुरुपायै नमः।
949. ॐ बृहद्रूपायै नमः।
950. ॐ लघुरुपायै नमः।

951. ॐ गुरुस्थिरायै नमः।
952. ॐ स्थावरायै नमः।
953. ॐ जगमायै नमः।
954. ॐ देव्यै नमः।
955. ॐ कृतकर्मफ़लप्रदायै नमः।
956. ॐ विषयाक्रान्तदेहायै नमः।
957. ॐ निर्विशेषायै नमः।
958. ॐ जितेन्द्रियायै नमः।
959. ॐ विश्वरुपायै नमः।
960. ॐ चिदानन्दायै नमः।

961. ॐ प्रब्रह्मप्रबोधिन्यै नमः।
962. ॐ निर्विकारायै नमः।
963. ॐ निर्वैरायै नमः।
964. ॐ विरत्यै नमः।
965. ॐ सत्यवर्धिन्यै नमः।
966. ॐ पुरुषाज्ञायै नमः।
967. ॐ भिन्नायै नमः।
968. ॐ क्षान्त्यै नमः।
969. ॐ कैवल्यदायिन्यै नमः।
970. ॐ विविक्तसेविन्यै नमः।

971. ॐ प्रज्ञायै नमः।
972. ॐ जनयित्र्यै नमः।
973. ॐ बहुश्रुत्यै नमः।
974. ॐ निरीहायै नमः।
975. ॐ समस्तैकायै नमः।
976. ॐ सर्वलोकैकसेवितायै नमः।
977. ॐ सेवासेवायै नमः।
978. ॐ प्रियासेव्यायै नमः।
979. ॐ सेवाफ़लविवर्धिन्यै नमः।
980. ॐ कलौ कल्किप्रियायै नमः।

981. ॐ काल्यै नमः।
982. ॐ दुष्टम्लेच्छविनाशिन्यै नमः।
983. ॐ प्रत्यक्षायै नमः।
984. ॐ धनुर्यष्टयै नमः।
985. ॐ खड्गधारायै नमः।
986. ॐ दुरानत्यै नमः।
987. ॐ अश्वप्लुत्यै नमः।
988. ॐ वल्गायै नमः।
989. ॐ सृण्यै नमः।
990. ॐ सन्मृत्युवारिण्यै नमः।

991. ॐ वीरभुवे नमः।
992. ॐ वीरमात्रे नमः।
993. ॐ ॐ वीरसुवे नमः।
994. ॐ वीरनन्दिन्यै नमः।
995. ॐ जयश्रियै नमः।
996. ॐ जयदीक्षायै नमः।
997. ॐ जयदायै नमः।
998. ॐ जयवर्धिन्यै नमः।
999. ॐ सौभाग्यसुभगाकारायै नमः।
1000. ॐ सर्वसौभाग्यवर्धिन्यै नमः।

1001. ॐ क्षेमंकर्यै नमः।
1002. ॐ सिद्धिरुपायै नमः।
1003. ॐ सत्कीर्त्यै नमः।
1004. ॐ पथि देवतायै नमः।
1005. ॐ सर्वतीर्थमयीमूर्त्यै नमः।
1006. ॐ सर्वदेवमयीप्रभायै नमः।
1007. ॐ सर्वसिद्धिप्रदायै नमः।
1008. ॐ शक्त्यै नमः।
1009. ॐ सर्वमंगलमंगलायै नमः।

इति श्रीरुद्रयामलतन्त्रान्तर्गता श्रीभवानीसहस्त्रनामावलिः सम्पूर्णा।

from totalbhakti.com

Published on February 28, 2011 at 12:51 am  Comments Off on Devi Sahasra Naamavali  
%d bloggers like this: